direct naar inhoud van Artikel 3 Maatschappelijk
Plan: Stichtse Putten OCMNL te Zeewolde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPOCMNL-ON01

Artikel 3 Maatschappelijk

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Maatschappelijk ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen in de zin van openbare dienstverlening;

met daarbijbehorende:

 • b. gebouwen;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • d. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
 • e. tuinen;
 • f. erven;
 • g. terreinen;
 • h. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. parkeervoorzieningen.
3.2 Bouwregels

Op de tot ' Maatschappelijk ' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende regels:

3.2.1 Binnen het bouwvlak:

Voor een gebouw gelden de volgende regels:

 • a. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd met gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. een gebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de aangegeven bouwhoogte.
3.2.2 Buiten het bouwvlak

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

 • a. buiten het bouwvlak zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan met inachtneming van de onder b en c genoemde bouwregels;
 • b. van bouwwerken met een oppervlakte van niet meer dan 1 m2 mag de bouwhoogte niet meer dan 9 m bedragen;
 • c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen.
3.3 Afwijken bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.1 onder b ten behoeve van de bouw van een bijgebouw, met dien verstande dat:

 • a. de oppervlakte niet meer dan 100 m2 mag bedragen;
 • b. de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
 • c. de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.