direct naar inhoud van 1.2 Planologisch-juridische regeling
Plan: Stichtse Putten OCMNL te Zeewolde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPOCMNL-ON01

1.2 Planologisch-juridische regeling

De huidige juridische regeling van de betreffende gronden is neergelegd in het bestemmingsplan "Buitengebied" dat op 28 september 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld en op 14 mei 2007 gedeeltelijk is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Flevoland. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming "Nutsvoorzieningen". De vigerende bestemming biedt geen mogelijkheden voor de voorgenomen ontwikkeling.

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling mogelijk. Voor het plangebied is een gedetailleerde bestemmingsregeling opgesteld. Het bestemmingsplan is afgestemd op de Wet ruimtelijke ordening en voldoet aan de meest recente inzichten betreffende de digitale uitwisseling en raadpleging (RO-Standaarden). Hierdoor is het bestemmingsplan een goed leesbaar en bruikbaar plan.