direct naar inhoud van 1.5 Situering van het plangebied
Plan: Stichtse Putten OCMNL te Zeewolde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPOCMNL-ON01

1.5 Situering van het plangebied

De gemeente Zeewolde is gelegen in het zuidoosten van de provincie Flevoland. Het plangebied betreft de locatie Gooimeerdijk 12 te Zeewolde. Op deze locatie is momenteel een onderhoudssteunpunt gevestigd. Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Zeewolde op circa 13 kilometer ten zuidwesten van de kern Zeewolde. Het plangebied ligt bij de grens van de gemeenten Zeewolde en Almere.

Op de hierna volgende afbeelding is de situering van het plangebied globaal weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0050.BPOCMNL-ON01_0001.jpg"

Afbeelding: Situering plangebied

De exacte begrenzing van het plangebied is weergegeven in Bijlage 1 Begrenzing plangebied.

Ten noordwesten van het plangebied ligt de A27 met de Stichtse Brug (de brugverbinding tussen de provincie Flevoland en 't Gooi). Ten noordoosten van het plangebied ligt het natuurgebied de Stichtse Putten en op een afstand van circa 1,3 kilometer ligt de N305. Aan de zuidelijke zijde van het plangebied ligt de Gooimeerdijk. Op een afstand van circa 230 meter ligt het Eemmeer.

Het plangebied ligt nabij het gebied de Stichtse Putten. De Stichtse Putten heeft een oppervlakte van 87 hectare en is hoofdzakelijk in gebruik voor natuur met de status van Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het plangebied valt buiten de EHS.