direct naar inhoud van 1.6 Opbouw toelichting
Plan: Stichtse Putten OCMNL te Zeewolde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPOCMNL-ON01

1.6 Opbouw toelichting

In deze toelichting wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de planbeschrijving en het relevante ruimtelijk beleid. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de elementen, die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van het plangebied. In hoofdstuk 4 zijn een afweging en de juridisch-technische aspecten van de opgenomen regeling weergegeven. Hoofdstuk 5 en 6 sluiten deze toelichting af door middel van een beschouwing over de uitvoerbaarheid alsmede de resultaten van de inspraak en het gevoerde overleg.