direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Stichtse Putten OCMNL te Zeewolde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPOCMNL-ON01

Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid

Ingevolge het bepaalde in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening gaat een bestemmingsplan vergezeld van een toelichting waarin ook inzicht wordt gegeven in de uitvoerbaarheid van het plan.

Bij de voorgenomen ontwikkeling is sprake van een particulier initiatief. De kosten die zijn verbonden aan de realisatie van de voorgenomen ontwikkeling zijn voor rekening van de initiatiefnemer.