direct naar inhoud van 6.1 Overleg
Plan: Stichtse Putten OCMNL te Zeewolde
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPOCMNL-ON01

6.1 Overleg

Het bestemmingsplan "Stichtse Putten OCMNL te Zeewolde" is aan de relevante instanties toegezonden in het kader van het overleg als bedoeld in art. 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, namelijk:

  • Provincie Flevoland;
  • Waterschap Zuiderzeeland;
  • VROM-Inspectie.

De resultaten van het overleg zijn opgenomen in Bijlage 10 Reactienota. Tevens is vermeld of de overlegreacties aanleiding geven om het voorliggende bestemmingsplan aan te passen.

juni 2011.