direct naar inhoud van Artikel 6 Algemene bouwregels
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

Artikel 6 Algemene bouwregels

6.1 Ondergeschikte bouwonderdelen

De maximale oppervlakte- en inhoudsmaat mogen tot 1,50 m worden overschreden door ondergeschikte bouwonderdelen zoals(hoek-)erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons, plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken.

6.2 Bestaande afwijkende maatvoering en situering

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de maatvoering en situering van gebouwen gelden de bebouwingsbepalingen, zoals die onder de bestemmingen zijn voorgeschreven, dan wel de bestaande overschrijding daarvan, zoals deze bestond ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingplan, met dien verstande dat deze overschrijding destijds in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is gerealiseerd.