direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene afwijkingsregels
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in dit plan:

  • a. voor afwijkingen ten aanzien van de voorschreven bouwhoogte, met dien verstande dat de afwijkingen niet meer dan 10% bedragen van de in de planregels, dan wel op de kaart aangegeven afmetingen;
  • b. ten behoeve van de bouw van bouwwerken voor openbare en semi-openbare diensten, zoals nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes en de naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes met dien verstande dat:
    • 1. de inhoud ten hoogste bedraagt 100 m3;
    • 2. de hoogte niet meer bedraagt dan 4 m;
  • c. voor het bouwen van sculpturen en andere kunstzinnige bouwwerken tot een hoogte van 15 m.