direct naar inhoud van 1.1 Inleiding
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

1.1 Inleiding

Het voorliggend bestemmingsplan biedt een actueel planologisch-juridisch kader voor recreatieterrein Horsterwold.

De aanleiding hiervoor vormt de actualisering van bestemmingsplannen waaraan de gemeente Zeewolde momenteel werkt. Het geldende plan is verouderd en wettelijk gezien moet het bestemmingsplan worden geactualiseerd en gedigitaliseerd.

In dit kader staat vooral de huidige planologische situatie van het gebied centraal. Dit bestemmingsplan is consoliderend van aard. Het plan bevat een actuele planologische regeling voor de bestaande situatie. Bestaande rechten en plichten uit de geldende regeling worden zoveel mogelijk overgenomen en waar nodig aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Een verschil met het geldende bestemmingsplan is dat in het geldende plan een tweede dienstwoning bij recht is toegestaan en dat in het voorliggende bestemmingsplan een tweede dienstwoning (hier genoemd: bedrijfswoning) door middel van een wijzigingsbevoegdheid onder voorwaarden mogelijk is.