direct naar inhoud van 1.3 Vigerend bestemmingsplan
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

1.3 Vigerend bestemmingsplan

De huidige planologisch-juridische regeling van de betreffende gronden is neergelegd in het bestemmingsplan "Recreatieterrein Horsterwold 2003".

Het geldende bestemmingsplan is op 25 maart 2004 door de gemeenteraad vastgesteld en op 16 november 2004 door Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland goedgekeurd. De gronden hebben hierin de bestemming "Verblijfsrecreatie klasse I".