direct naar inhoud van 1.5 De bij het plan behorende stukken
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

1.5 De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan "Recreatieterrein Horsterwold 2012" bestaat uit de volgende stukken:

  • verbeelding, schaal 1:2.500 (kaart nummer NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01);
  • regels.

Op de verbeelding (plankaart) is de bestemming van de in het plangebied gelegen gronden aangegeven. In de planregels zijn bepalingen opgenomen teneinde de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting, waarin de aan het plan ten grondslag liggende onderzoeken en een planbeschrijving zijn opgenomen.