direct naar inhoud van 1.6 Opbouw toelichting
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

1.6 Opbouw toelichting

In deze toelichting is in hoofdstuk 2 ingegaan op het relevante ruimtelijk beleid. In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan de huidige en toekomstige situatie. In hoofdstuk 4 zijn de omgevingsaspecten weergegeven. In hoofdstuk 5 zijn de juridische aspecten van het plan verwoord. Hoofdstuk 6 gaat in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid.