direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Huidige en toekomstige situatie
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

Hoofdstuk 3 Huidige en toekomstige situatie

Situering plangebied

Recreatieterrein Horsterwold ligt in het bosgebied Horsterwold. Het terrein ligt ten westen van de kern Zeewolde tussen de Gooiseweg en de Bosruiterweg. De oppervlakte van het terrein betreft circa 22,5 hectare.

Terreininrichting

Het terrein heeft een ontsluiting vanaf de Bosruiterweg. Via een lusvormige ontsluiting, met diverse doodlopende zijwegen, worden de afzonderlijke kavels bereikt. Parkeren vindt hierbij plaats op het eigen terrein. Een netwerk van wandelpaden maakt doorsteekjes mogelijk en geven aansluiting op het omringende bosgebied.

Op diverse plaatsen zijn groen- en speelplekjes aanwezig. Centraal op het terrein is een ringvormige waterpartij aangelegd, waaraan de recreatiewoningen met de achterzijde aan grenzen.

Woningen

In de huidige situatie zijn op het terrein 203 recreatiewoningen en 2 bedrijfswoningen toegestaan. In de huidige situatie is 1 bedrijfswoning gerealiseerd. In de toekomstige situatie is het gewenst om 204 recreatiewoningen toe te staan en 1 bedrijfswoning. Wel wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om 1 van de recreatiewoningen om te zetten naar bedrijfswoning, indien blijkt dat de extra bedrijfswoning noodzakelijk is om toezicht te houden en het milieutechnisch uitvoerbaar is.

Reeds 90% van de kavels is verkocht, meer dan de helft van het toegestane aantal recreatiewoningen is inmiddels gerealiseerd.

Voorzieningen

Nabij de entree aan de Bosruiterweg zijn centrale voorzieningen aanwezig, zoals een receptie, enkele tennisbanen en een buitenzwembad. Bij de entree is voorzien in een centrale parkeerplaats, met name voor bezoekers.

Uitgangspunten recreatieterrein

Recreatieterrein Horsterwold is een kwalitatief hoogwaardig terrein met luxe recreatiewoningen. Deze recreatiewoningen mogen niet permanent worden bewoond. Bepaald is dat de inhoud van de recreatiewoningen, inclusief eventuele overkappingen, niet meer mag bedragen dan 749 m3. Inpandige stallingsruimten voor auto's zijn daarbij niet toegelaten. De maximaal te bouwen oppervlakte per recreatiewoning is 134 m2. Deze maat is inclusief een berging van maximaal 6 m2 en inclusief eventuele overkappingen. De overkappingen dienen geïntegreerd in- of aangebouwd aan de hoofdmassa te worden gebouwd. Een overkapping mag niet vrijstaand worden gebouwd. Ook mag een overkapping niet aangebouwd aan het bijgebouw worden toegevoegd, waarmee wordt voorkomen dat een te fors bijgebouw gaat ontstaan. Per kavel is een particulier, niet overdekt zwembad toegestaan tot een oppervlakte van 40 m2.

Op 5 plaatsen, namelijk kavelnummer 6, 15, 39, 46 en 205, is een afwijkende maat toegelaten respectievelijk maximaal 140 m2, 139 m2, 160 m2, 151 m2 en 139 m2. Deze zijn vergund voor of tijdens de totstandkoming van het bestemmingsplan "Recreatieterrein Horsterwold 2003".

Met de bepaling in artikel 6.2 zijn bestaande afwijkingen, die ontstaan door het gewijzigde artikel 2 "Wijze van meten", positief bestemd.