direct naar inhoud van 4.10 Verkeer en parkeren
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

4.10 Verkeer en parkeren

Verkeer

De verkeersontsluiting van recreatieterrein Horsterwold vindt plaats op de Bosruiterweg. In het geldende en opgestelde ontwerpplan Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is geen specifiek beleid opgenomen voor de Bosruiterweg. Het voorliggend bestemmingsplan is conserverend van aard. Met dit bestemmingsplan wordt geen significante verkeerstoename verwacht.

Parkeren

Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Op het park is autoverkeer toegestaan. Bij de woningen is ruimte voor parkeergelegenheid. Aan de oostzijde nabij de entree van het recreatieterrein, is voorzien in een centrale parkeerplaats, met name voor bezoekers. In het plangebied is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Conclusie

De verkeerskundige aspecten leveren geen problemen op voor het voorliggende bestemmingsplan.