direct naar inhoud van 6.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Recreatieterrein Horsterwold 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0050.BPrtHorsterwold-VS01

6.1 Economische uitvoerbaarheid

Conform artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening dient een onderzoek te worden verricht naar de uitvoerbaarheid van het plan.

Samen met het bestemmingsplan kunnen exploitatieplannen (ex. artikel 6.12 Wro) worden vastgesteld. Op basis van het exploitatieplan worden (plan)kosten verhaald.

Een exploitatieplan hoeft niet te worden opgesteld bij een bestemmingsplan met enkel conserverende bestemmingen of wijzigingsbevoegdheden. Een exploitatieplan hoeft ook niet opgesteld te worden als het kostenverhaal "anderszins verzekerd" is, door middel van bijvoorbeeld anterieure overeenkomsten of als de gemeente eigenaar is van de gronden.

Aangezien voorliggend bestemmingsplan conserverend van aard is hoeft geen exploitatieplan te worden gemaakt.

Voorts komen de kosten voor het opstellen van dit bestemmingsplan voor rekening van de gemeente en zullen uit de daarvoor gereserveerde algemene middelen worden betaald.

De kosten voor de overige ontwikkelingen die door dit bestemmingsplan mogelijk worden maakt (eventuele functieverandering binnen de bestemming, uitbreiding gebouwen et cetera), worden gedragen door de initiatiefnemers.